مدیر ارشد فرهنگی چیست و ارزش افزوده آن برای سازمان ها چه چیزی است؟، نمی‌توانیم فرض را بر این بگذاریم که فرهنگ یک شرکت به خودی خود ایجاد و بهینه می‌شود. در عصر تکنولوژی، فرایند، سیستم و اپلیکیشن، باید از روح سازمان مراقبت کرد. نیاز است که کارکنان بدانند ضربان قلب سازمان به صورت منظم کنترل می‌شود؛ به عبارت دیگر میزان شادی، تعهد و سلامت روانی کارکنان (که در راه رسیدن به موفقیت، ما را یاری می‌کنند)، باید اندازه‌گیری شوند.

شرح شغل مدیر ارشد فرهنگ (Chief Culture Officer)

بیایید صادق باشیم، در دنیای شرکت‌های بزرگ، مشاغل من درآوردی بسیاری پیدا شده است. اما اشتباه نکنید، معاونت فرهنگ فقط برای قشنگی تیترهای مدیریتی سازمان نیست بلکه نقش اصلی آن حصول اطمینان نسبت به یکپارچگی تمامی افراد است.

اگر فکر می کنید که چرا باید CCO داشته باشید، این سئوال مطرح می‌شود که چرا بیش از این نمی‌توان بدون CCO پیش رفت؟

برخی از مسئولیت‌های CCO به شرح زیر است:

  • اهداف سازمان را تعریف می‌کند و واحدهای شرکت را به طور موثر در یک راستا قرار می‌دهد
  • بین کارکنان و مدیران ارشد سازمان به عنوان رابط عمل می‌کند
  • لحن ارتباطات سازمانی را تعیین می‌کند
  • بین کارکنان، مدیران ارشد و کل سازمان، رابطه عاطفی برقرار می‌کند
  • رویدادهای سازمانی را طراحی و اجرا می‌کند

حواس‌تان باشد مسئولیت‌های مدیر ارشد فرهنگ را با نماینده منابع انسانی اشتباه نگیرید. مدیریت جبران خدمات پرسنل، مزایا، مرخصی و … وظیفه واحد منابع انسانی است در حالیکه CCO هر آنچه را که باید اتفاق بیفتد تا سازمان بهترین محل کار باشد مدیریت می‌کند و این خواست را از طریق ارتباطات موثر، چشم‌انداز و کار تیمی شدنی می‌کند.

چرا مدیر ارشد فرهنگی؟

طی زمان، بدون اینکه کسی فعالانه برای به تصویر کشیدن فرهنگ سازمان تلاشی کرده باشد، عادات بدی در سازمان رواج پیدا می‌کنند. ایجاد سمت مدیر ارشد فرهنگی نه تنها درجه اهمیت فرهنگ سازمان را ملموس‌تر می‌کند بلکه حداقل در این صورت کسی هست که مسائل فرهنگی را دنبال کند و موارد مشکل‌زا را گزارش نماید. حتی می‌شود این سمت را به شکل یک کمیته ایجاد کرد. به خاطر داشته باشید مدیر ارشد فرهنگی، نقش تمامی مدیران ارشد سازمان در قبال ساخت و نگهداشت فرهنگ سازمان را بی‌اهمیت نمی‌کند. هیچ کس در این راستا به تنهایی موفق نخواهد شد. همچنین، هر چه سازمان بزرگتر می شود، بیشتر باید حواستان به فرهنگ باشد.

ارزش افزوده مدیر ارشد فرهنگ در سازمان

مهم‌ترین وظیفه مدیر فرهنگ سازمان این است که ارزش‌های سازمان را در تمامی مراحل شروع به کار، مدیریت استعدادها و تصمیم‌های سازمانی دخیل کند. اما چگونه می‌توان موفقیت یک چنین چالش‌های گسترده‌ای را اندازه گیری کرد؟

یک شاخص دائم برای اندازه‌گیری، نرخ خروج نیروی انسانی است. سایر پرسشنامه‌های بی‌نام سازمانی و حتی پرسشنامه‌هایی که توسط مشتریان نیز تکمیل می‌شوند، به‌راحتی می‌توانند انعکاس فرهنگ سازمانی باشند.  همچنین اندازه‌گیری میزان شادی پرسنل چه از طریق پرسشنامه و چه از طریق مصاحبه انفرادی حضوری از سایر روش‌های سنجش فرهنگ سازمان است.

مدیر ارشد فرهنگی چه ویژگی هایی دارد؟، این عنوان مقاله ای است که به بررسی دقیق تر ویژگی های یک مدیر ارشد فرهنگی خوب می پردازد. با ما همراه باشید.