مدیر ارشد فرهنگی چه ویژگی هایی دارد؟، یکی از راهکارهای ساخت فرهنگ یا به عبارتی رفتار فعالانه در قبال مسائل فرهنگی سازمان این است که شخصی را در سطح معاونت، به عنوان دیده بان فرهنگ قرار دهیم. گوگل در سال ۲۰۰۶ مدیر ارشد فرهنگ را در رأس واحد منابع انسانی اضافه کرد. بخشی از وظیفه او این بود که گوگل را که در حال تبدیل شدن به یک غول چند ملیتی بود از خطر عدم یکپارچگی فرهنگی نجات دهد. شاید گوگل که یک شرکت بسیار مدرن است برای شما مثال خوبی نباشد، اما امروزه حتی بسیاری از موسسات مالی بزرگ نیز در ساختار شرکت خود این پست را اضافه کرده‌اند.

ویژگی‌های مدیر ارشد فرهنگ

  • مهارت‌های مدیریت و طراحی سازمانی: گاهی با بزرگتر شدن سازمان، ممکن است لازم شود که ساختار تیم، بودجه و وظایف تغییر کند. مدیر فرهنگ باید بداند که چگونه انواع ساختار سازمانی می‌توانند بر فرهنگ تاثیرگذار باشند چرا که این دانایی در هر گونه تغییرات ناگهانی شرکت، چه رشد و چه سایر نقل و انتقالات شرکتی، می‌تواند به عنوان یک ابزار فرهنگی مورد استفاده قرار بگیرد.
  • برندینگ کارفرما: طرز تلقی متقاضیان استخدام و یا کارکنان از شرکت برای تفهیم فرهنگ در داخل سازمان و انتقال آن به متقاضیان به عنوان استراتژی جذب، بسیار مهم است. مدیر ارشد فرهنگ باید در نحوه انتقال ارزشهای سازمان برای ساخت یک برند قوی به عنوان یک کارفرما، توانایی داشته باشد.
  • هوش عاطفی: مدیر ارشد فرهنگ، چشم و گوش سازمان است و باید در قبال مشکلات کاری و یا حتی شخصی پرسنل، فردی بسیار امین باشد. این فرد در وهله اول باید توانایی برقراری ارتباط عاطفی را با پرسنل داشته باشد. چنین شخصی می‌تواند شایسته این باشد که در صورت لزوم مکالمات بسیار حساس و چالشی را با سایر مدیران ارشد سازمان برقرار کند.

به دلایل زیر مدیر عامل بهترین گزینه برای این نقش است:

  • نقش مدیر عامل در سازمان بیش از هر کس دیده می‌شود. میزان تعهد او در کلیه مسائل فرهنگی، تاثیر بسیار بسزایی دارد که این تاثیر را نه تنها می‌شود در احساسات پرسنل به راحتی دید بلکه بر نحوه عملکرد آن‌ها نیز شدیداً تاثیر می‌گذارد.
  • نقش مدیر عامل این است که کشتی را جلوتر از همه رقبا در مسیر رو به مقصد هدایت نماید. در این راستا مدیر عامل باید توجه داشته باشد رفتارهایی را از خود بروز دهد که نماینده ارزش‌های سازمان باشند. برای اینکه افراد حواس‌شان به جنبه‌های فرهنگی سازمان باشد باید برای تصمیم‌هایی که موارد فرهنگی را در بر می‌گیرند، توجه ویژه قائل شوید. اینگونه رفتارها منبع انرژی و غرور سازمان هستند که اگر درست پرورش داده شوند و به کل سازمان انتقال یابند، تاثیر بسزایی بر عملکرد افراد و خروجی سازمان خواهند گذاشت.
  • ماموریت فرهنگی شما از روز اول مدیر عامل شدن، شروع شده و هرگز پایان نمی‌یابد. تغییرات فرهنگی بسیار نامحسوس هستند و گاهی این تغییرات آنقدر ناگهانی و بدون خبر قبلی رخ می‌دهند که فقط روزی چشم باز می‌کنید و می‌بینید که بدترین اتفاق‌ها در سازمان افتاده است. قطعا این تغییرات یک‌شبه رخ نداده‌اند ولی آثار آن‌ها می‌توانند بسیار ناگهانی و شدید باشند. از فرهنگ سازمان چشم بر ندارید.